Vzdělávací centrum

Na trhu  vzdělávání působíme již 15 let. Na projektech  ESF pracujem již 5 rokem.

Výuka probíhá novým vysoce efektivním a progresivním způsobem - metodou sugestopedie. Je to moderní způsob výuky, který vychází z vědeckých poznatků o lidském vnímání a paměti. Využívá znalostí mnoha úspěšných metod, které se snaží o přímé zapojení všech lidských smyslů do výuky. Více informací o metodě naleznete na www.sugestopedie.cz

                  

Pořádáme a lektorujeme:  

a) intenzivní jazykové kurzy:

 • angličtina
 • němčina                                            
 • ruština
 • italština
 • španělština
 • francouština
 • čeština pro cizince
 • a ostatní kurzy cizích jazyků

b) managerské kurzy:

1) Výpočetní technika   
    (Word, Excel, Accesss, PowerPoint, Outlook, Internet, MS Project, CorelDRAW)

 2) Personalistika
    (hodnocení, odměňování, motivování, rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů ...)

 3) Marketing
    (marketingová strategie, analýza trhu a konkurence, vnitřní analýza ...)

 4) Obchodní dovednosti
    (strategie získání a udržení zákazníka, vedení obchodního jednání ...)

 5) Administrativní dovednosti a norma pro úpravu písemností
    (obchodní korespondence, aplikace normy a využití PC ...)

 6) Projektový management
    (rámec projektu, tvorba projektové žádosti, řizení a realizace projektu ...)

 7) Prezentační a lektorské dovednosti
    (příprava a realizace prezentace, klíčové dovednosti lektora a jejich aplikace)

 8) Interpersonální (měkké) dovednosti
    (komunikace, týmová práce, timemanagement, asertivita ...)

 9) Manažerské dovednosti
    (vedení týmu, vedení porad, delegování, koučování ...)

10) Kurzy pro liniové manažery
    (vedení týmu, pracovní právo, personální práce ...)

11) Kreativní metody a jejich využití při řešení problémů v týmu
    (kreativní metody a jejich využití pro řešení problémů ...)

Déĺka kurzů:

 • Kurz 7 dní, 56 hodin, denně 8  vyuč.hodin
 • Kurz 4 dny, 32 hodin, denně 8  vyuč.hodin
 • Kurz 2 dny, 16 hodin, denně 8  vyuč.hodin

Na přání zákazníka zorganizujeme:

 • 4 dní, 48 hodin, denně 12  vyuč.hodin
 • 3,5 dne, 42 hodin, denně 12  vyuč.hodin

Časový plán kurzu:

Výuka probíhá v devadesátiminutových blocích ve speciálně vybavených učebnách.

 

 
menu
 
 
aktuálně

Projekt "Vzdělávejte se pro růst!"

Projekt "Vzdělávejte se pro růst!"

Projekt bude realizován

31.5.-31.7.2013.

Na realizaci projektu OPLZZ vyčlenila částku 850 mil.Kč

 

Projekty "Vzdělávejte se"

Projekty "Vzdělávejte se"

Projekt běží do konce roku 2010.

Nyní se připravujeme na spolupráci s dalšími firmami.

V případě zájmu o zpracovní projektu a jeho proškolení nás ihned kontaktujte.

Do konce roku 2010 je možné získat na proškolení zaměstnanců finanční prostředky.

 
 
www.esfcr.cz
odkazy